Att välja rätt konsult och implementationspartner för din e-handel

Att välja rätt konsult och implementationspartner för din e-handel

Ett e-handelsprojekt är ett verksamhetsprojekt som inkluderar affärsutveckling och utvecklingen upphör inte när e-handelslösningen är implementerad. Projektet kan liknas vid en resa som aldrig tar slut. E-handeln är inte färdig för att du lanserar, den utvecklas kontinuerligt över tid.

Ett långsiktigt samarbete

Många IT-konsulter och digitalbyråer (din implementationspartner) erbjuder rådgivningstjänster och teknisk specialistkompetens för att hjälpa sina kunder före, under och efter ett e-handelsprojekt. En konsult och implementationspartner vet hur man designar, implementerar, integrerar och skapar en bra kundupplevelse som levererar affärsvärde och merförsäljning. En bra implementationspartner kan hjälpa till att ta fram ett beslutsunderlag och genomföra plattformsutvärderingar med rekommendation kring IT-lösning. Detta gäller inte bara själva e-handelsplattformen utan även viktiga kringliggande komponenter som t ex val av CMS, sök- och rekommendationstjänster, PIM-system etc.

Att välja rätt

Kravspecifikation och systemkrav är dock inte allt. Det är minst lika viktigt att den implementationspartner du väljer känns rätt. Att de förstår e-handel och din bransch. Att de har ett långsiktigt tänk och rätt inställning till ditt e-handelsprojekt och att de fyller eventuella kunskapsluckor. En implementationspartner jobbar tillsammans med dig som kund i ett långsiktigt samarbete och erbjuder även hjälp med drift, support och vidareutveckling om så behövs. Det är i det här gränslandet som du måste bestämma dig för hur konsultberoende du vill vara.

  1. Vad klarar ni av att göra själva in-house?
  2. Vilka delar vill ni att implementationspartnern hjälper er med – före, under och efter implementationsprojektet?

Vill du veta mer? I Upphandlingsguiden för digital handel hjälper vi dig att bli en bättre beställare. I del 3 kan du bland annat läsa mer om hur du väljer implementationspartner samt hur du utvärderar din implementationspartners förmåga att genomföra e-handelsprojekt. Klicka här om du istället vill läsa mer om vilka IT-konsulter och digitalbyråer som valt att jobba med Storm Commerce.

Gå direkt till nedladdning


Gör din nästa upphandling till en succé med vår upphandlingsguide för digital handel!

Ladda ner del 3 av upphandlingsguiden för digital handel

I tredje delen av upphandlingsguiden kan du läsa om:

  1. Vad som skiljer olika typer av e-handelsplattformar åt
  2. SaaS som leveransmodell för din e-handelsplattform
  3. Hur du säkerställer din plattforms flexibilitet och livslängd
  4. Områden i ett typiskt implementationsprojekt
  5. För- och nackdelar med olika projektmetoder
  6. Vad du ska tänka på när du väljer implementationspartner

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan för att ladda ner vårt whitepaper ”Upphandlingsguiden för digital handel: Del 3 – Att välja lösning, metodik & implementationspartner” eller läs mer om guiden här. Psst! Länkar till de andra delarna hittar du längst ned på sidan.

Missa inte