GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL). GDPR stärker individers rättigheter som berör personuppgifter och är avsedd att göra dataskyddslagar i Europa enhetliga, oavsett var data bearbetas.

I och med införandet av den nya dataskyddsförordningen följer Storm Commerce GDPR i alla våra SaaS-tjänster. Vi hjälper våra kunder med GDPR-efterlevnad genom att tillhandahålla robusta sekretess- och säkerhetsskydd som vi har byggt in i våra tjänster och avtal löpande under de senaste åren.

Läs mer om vårt arbete med GDPR här