Integritetspolicy
(Privacy Policy)

Storm Commerce respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

I Storm Commerce policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster på en webbplats som administreras av Storm Commerce. Storm Commerce är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Storm Commerce följer dessa riktlinjer för att skydda din integritet:

 1. Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
 2. Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
 3. Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
 4. Vi sprider inte dina personuppgifter till tredje part
 5. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka uppgifter vi lagrar om dig samt för vilket ändamål vi lagrar uppgifterna
 6. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter
 7. Du har rätt att begära permanent borttagning av dina personuppgifter

Personuppgifter vi samlar in

Storm Commerce inhämtar i första hand uppgifterna från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Dvs, personer som vi interagerar med inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter för såsom ett led i vårdandet och underhållandet av vår affärsmässiga relation med din arbetsgivare eller dig personligen. Vi kan också komma att kontakta dig med information och erbjudanden som vi anser är relevanta för dig i din yrkesroll. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn och kontaktuppgifter till dig såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Storm Commerce registrerar, eller kan komma att registrera, dina personuppgifter i samband med att:

 • Du fyller i ditt namn, e-postadress och/eller telefonnummer på webbplatsen
 • Du anmäler dig till en tjänst som erbjuds via olika externa tjänster om Storm Commerce erbjuder, t ex webinar
 • Du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller sociala medier
 • Du anmäler dig till Storm Commerce Nyhetsbrev
 • Du anmäler dig till av Storm Commerce arrangerade event
 • Du besöker vår webbplats, inklusive men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t ex den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket

När du besöker vår webbplats

Cookies

När du besöker vår webbsida, www.storm.io, samtycker du till att vi får lägga cookies, både så kallade förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besökts. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna förbättra och anpassa webbplatsen utifrån dina önskemål, val och intresse samt för att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Insamling med samtycke

Om du väljer att fylla i ett formulär på vår webbplats, t ex i syfte att:

1. prenumerera på vårt nyhetsbrev
2. prenumerera på våra pressmeddelanden
3. ladda ned ett whitepaper, kundcase eller dylikt
4. anmäla dig till ett event
5. kontakta oss

så samtycker du till att personlig information sparas i vårt marketing automation-verktyg alternativt vårt verktyg för presskommunikation. Informationen du anger i ett formulär (personlig information som ditt namn, e-post, företag) kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan, och/eller ge dig tillgång till material och tjänster som exponeras i anslutning till att du ombeds fylla i dina personuppgifter.

När du valt att kontakta oss eller fylla i ett formulär för ett annat ändamål, så kopplar vi även ditt besöksbeteende till webbplatsen för att kunna optimera din upplevelse. Vi samlar in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

Användandet av insamlad information

De personuppgifter som Storm Commerce får av dig, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera dina önskemål. Storm Commerce kan komma att behandla personuppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, hantera prenumerationer samt för affärs- och produktutveckling. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information om och marknadsföra våra tjänster. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Informationssäkerhet

Storm Commerce är noga med säkerheten runt personlig information. När Storm Commerce samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom lämpliga tekniska åtgärder.

Tillgång till information, korrigering eller radering av uppgifter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@storm.io. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kommer vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella upprepade begäranden om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss på info@storm.io eller genom att avregistrera dig från kommunikation i de e-post som vi skickar dig.

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Storm Commerce längre lagrar din information, vänligen kontakta oss på info@storm.io .

När gäller denna integritetspolicy?

Den här integrationspolicyn gäller från och med 2018.05.25. Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Alla ändringar i vår integritetspolicy kan du hitta på vår webbplats.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Klagomål

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss på Storm Commerce eller till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på info@storm.io eller:

Storm Commerce
Stadgården 6, 7 tr
116 45 Stockholm