Knyt dina kunder närmre med prenumerationer

prenumerationer

Prenumerationer är i sig inget nytt fenomen. Sedan urminnes tider har vi prenumererat på olika typer av produkter och tjänster där trycksaker och tidningar har varit det självklara men en del av er kanske är lika gamla som jag och minns när man kunde prenumerera på kassettband med den senaste musiken från Mr Music!

I takt med ökande e-handel så har även prenumerationer av olika slag ökat i popularitet. I en McKinsey-artikel delar de upp prenumerationer i tre olika segment:

  • Påfyllnad (replenishment)
  • Urval (curation)
  • Tillgång (access)

Påfyllnadsprenumerationer syftar till att automatisera inköpen av förbrukningsvaror så som mat, dammsugarpåsar eller blöjor. I den andra typen, urvalsprenumerationer, vill man att någon kunnig inom området, ofta kläder, utseende, mat eller kultur (Hej Mr Music!), har satt ihop en personligt anpassad mix av produkter som ska passa just dig. I den sista typen, tillgångsprenumerationer, betalar ofta kunden en avgift för att, genom ett medlemskap, få tillgång till unika erbjudanden av produkter eller tjänster. När det exempelvis gäller digitala mediatjänster är ju dessutom tillgången ofta helt obegränsad.

Återkommande fördelar

Fördelarna med prenumerationer är flera. Den mest uppenbara, ur säljarens perspektiv, är möjligheten att ha kontinuerligt återkommande kunder. Så länge kunderna känner att de får värde för prenumerationstjänsten kommer de med stor sannolikhet fortsätta att använda den. Med en stor andel prenumerationer blir det enklare att prognostisera både försäljning och inköpsbehov. Dessutom finns det fler möjligheter till kundinteraktioner i och med att de återkommer på en regelbunden basis. Om du dessutom lyckas väl i din anskaffning av prenumerationskunder så kan du lägga mindre tid på att behålla dessa och istället fokusera dina insaster på att växa din verksamhet genom att rekrytera nya.

Prenumerationer kan vara ett kraftfullt sätt att som e-handlare öka sin omsättning och komma närmare sina kunder. Varför inte skapa en prenumerationstjänst för förslitningsdelar eller en inspirationslåda för heminredning som kommer en gång per kvartal? Storm Commerce har redan färdig funktionalitet för att hantera prenumerationer vilket gör det är enkelt för dig som handlare att prova vad som funkar just i din kundgrupp.

 


Vill du få löpande uppdateringar om nyheter i Storm-plattformen? Signa upp här!