Vill du veta mer?
Ramo Hedin
073 040 00 09

Niclas Heurlin berättar om vad som är på gång

Niclas Heurlin Storm Commerce

Det har hänt mycket på enferno sista tiden, kan du berätta?

– Förra våren tog vi in expansionskapital vilket hjälpt till att öka takten på ett antal områden i bolaget. Bland annat har vi jobbat mer fokuserat med vår produktutveckling och har numera ett dedikerat utvecklingsteam som ansvarar för de olika delarna i produkten. Det kommer under 2017 att synas i form av allt tätare releaser och högre takt på ny funktionalitet.

– Under 2016 fokuserade vi primärt på att uppgradera vår plattform för att kunna skala ut. Tittar man på lasten (API-anrop) idag så har den mer än tredubblats under det gångna året, men trots det har vi nära halverat svarstiderna mot året dessförinnan. Så där har vi verkligen kunnat leverera.

Du är ansvarig för vidareutvecklingen av STORM e-handelsplattform. Vad är på gång?

– Det första som kommer bli synbart är en uppgradering av administrations-gränssnittet i STORM, det vi kallar STORM Admin. Det kommer bli en markant förändring i form av ett modernare, mer lättförståeligt och intuitivt användargränssnitt med stöd för mobil användning.

– Inom STORM API fokuserar vi på att förbättra dokumentationen för våra kunder och partners samtidigt som vi gradvis uppgraderar till Entity Framework för att fortsätta vårt arbete mot högre skalbarhet och ännu bättre prestanda.

– Vi kommer öka takten i våra releaser för att minimera storleken på uppdateringarna och därigenom minska risken för fel i plattformen.

Du är också en av grundarna på enferno. Vad har varit roligast hittills på er resa och vad ser du mest fram emot i enfernos kommande utveckling?

– Som grundare är det roligast att se hur något som börjat som en idé så småningom växer till en kommersiellt hållbar verksamhet med 30 fantastiska medarbetare.

– Jag reflekterar också över att vi ganska tidigt gjort modiga val, t.ex. att vi valde molntjänst från början. Det var ett modigt beslut 2008. Vi tog tidigt bort vår frontend-applikation och började istället integrera med de CMS som finns på marknaden. Också modigt men rätt. Vi har gått från ett konsultbolag som byggde allt för kunden till att bli ett partnerdrivet produktbolag.

– Personligen roas jag av mötet mellan avancerad teknik och kommersiella krav. Att förstå affärskrav och teknik är en kombination som alltid har drivit mig. Man behöver inte vara dedikerad det ena eller andra lägret. På enferno få man möjlighet att jobba med båda sidorna, den mest avancerade tekniken och de modernaste kunderna.

Hur tror du e-handeln ser ut om 10 år?

– E-handeln kommer fortsätta växa såklart. 2016 är första året man tror fysiska handeln kommer minska i reella tal. Det innebär en spännande brytpunkt, för det betyder att om man ska lyckas som fysisk handlare så måste man integrera med e-handel. Det är ett enormt stort fokus på integrerad handel och vi gör vårt bästa för att driva den utvecklingen.

– Internationella aspekten är också mycket spännande med en accelererande takt och köpbeteenden som ändrar sig snabbt. Man handlar över gränser mer än vad företagen är förberedda på. Kraven spetsas och det skapas affärsmöjligheter.

– Personifiering blir viktigt. För att kunderna ska få en relevant upplevelse både i butik och online måste man ta hänsyn till att de rör sig i båda kanalerna. I den fysiska handeln går man från fullsortiments-koncept till ett fokuserat fysiskt utbud och mer aktivitetsbaserade möten med kund för att förstärka varumärket.

– Slutligen så måste jag slå ett slag för B2B-försäljning online, något som många av våra senaste projekt handlar om. Här driver kunderna fram avancerade och moderna lösningar där vi bara sett början än.

Niclas Heurlin är en av grundarna av enferno och ansvarig för utvecklingen av STORM e-handelsplattform. Han har en gedigen bakgrund som entreprenör inom e-handelsområdet och har ägnat de senaste 15 åren åt att bygga upp egna verksamheter inom e-handel samt åt att hjälpa andra med systemlösningar och strategier för att lyckas på internet.

linkedin.com/in/niclasheurlin