Storm Sales Academy

Storm Sales Academy är en heldagskurs för dig som arbetar på ett konsultbolag inom digital handel och har rollen som affärsutvecklare, säljare, Key Account Manager, rådgivare eller liknande.

Utbildningen ger en god förståelse för Storms erbjudande på marknaden och plattformens styrkor både när det gäller arkitektur och funktionalitet. Du får med dig starka argument för fördelarna med att välja en e-handelsmotor som är headless och API-baserad. Vi går igenom vår positionering på marknaden och hur du bemöter målgrupper inom olika segment utifrån kundernas verksamhet och mognadsgrad. Du får också kunskap om vad som utmärker en äkta SaaS-tjänst samt en genomgång av paketering och prissättning.

Det hela exemplifieras med genomgångar av relevanta kundcase samt en övergripande demo av Storms administrationsgränssnitt.

Praktiska detaljer

  • Heldag på distans (Microsoft Teams)
  • Kostnadsfritt mot att du deltar i kursutvärdering efteråt

Kurstillfällen

Tillgängliga kurstillfällen visas i formuläret till höger.

Kursledare

Michael Hallberg som är kursledare, är en av grundarna och Chief Commercial Officer på Storm Commerce. Michael har nära 20 års erfarenhet av digital handel och har drivit flera större e-handelsbolag samt varit med i många e-handelsprojekt genom åren.

Clara Joelsson, Customer Success Manager på Storm Commerce, står för demon av Storms administrationsgränssnitt. Clara jobbar dagligen med några av Storms största kunder och har bra insikt i hur de använder funktionaliteten i Storm.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men det är en fördel om du har grundläggande kännedom om digital handel samt erfarenhet från försäljning.

Frågor?

Maila academy@storm.io

Storm Sales Academy
Clara Joelsson och Michael Hallberg på Storm Commerce