Storm PIM

Realtids-PIM med smarta funktioner för hantering av din produktinformation i alla kanaler och sömlös övergång till e-handel.

Skapat för e-handel, men kan användas till så mycket mer

Storm PIM är utformat för att tillgodose alla de krav som ställs när man använder produktinformation i sin e-handel, men kan utnyttjas till så mycket mer. Med Storm PIM får du ett centralt system för att hantera all produktinformation. Det hjälper dig att samla, strukturera och berika informationen om dina produkter och ger alla i organisationen enkel åtkomst till samma uppdaterade information.

Så här skapar du nytta med Storm PIM

I Storm PIM kan du alltså samla, strukturera och berika produktinformation. Det handlar självklart mycket om texter, bilder och specifikationer men även annat innehåll såsom exemplevis filmer och pdf-dokument. Specifikationer, eller attribut som det också kallas, kan beskrivas med hjälp av olika typer och enheter. Produkterna kan struktureras enligt dina egna behov på många olika sätt med hjälp av funktioner som kategorier, varianter, flaggor, paket för att nämna några.

Förutom att du och ditt team kan jobba med informationen via ett modernt webbaserat användargränssnitt så går det också bra att importera information från andra källsystem. Det kan vara regelbundna automatiska importer från  interna system såsom affärssystem (ERP) eller produktionssystem (PLM). Informationen kan också komma från externa källor såsom dina leverantörer. Det går även bra att importera manuellt från exempelvis Excel.

Den strukturerade och berikade produktinformationen kan sedan användas till många olika ändamål i flera olika kanaler. Ett av de mest självklara användningsområdena är kanske att visa upp produktinformationen på din webbsida, e-handel eller din mobila app. Andra exempel är att förse sökmotorer, marknadsplatser och återförsäljare med regelbundna exporter av din strukturerade produktinformation. I tillägg till det så kan du även nyttja informationen för att skapa trycksaker eller skyltning i butik.

Sömlös övergång till e-handel

Eftersom Storm PIM ingår som en del i e-handelsmotorn Storm Commerce kan du helt sömlöst gå från ett PIM projekt till e-handel. Storm PIM ger dig exempelvis möjligheten att hantera och visa upp priser, lagersaldon och fraktvillkor, något som de flesta andra PIM-system saknar. Du kan alltså förbereda det mesta innan det är dags att öppna upp möjligheten för dina kunder att lägga ordrar. Förutom att det både sparar tid och pengar, så ger det möjligheten att genomföra digitaliseringen i precis den takt du önskar.

 

Exempel på funktionalitet

 1. Modernt webbaserat användargränssnitt
 2. Stöd för avancerade variantstrukturer och paketartiklar
 3. Fullt språkstöd för produkttexter, beskrivningar, egenskaper och attribut
 4. Helt dynamisk beskrivningsmodell av dina produkter
 5. Bilder, video och filer
 6. Produktrelationer med möjlighet till automatisering
 7. Möjlighet att skapa arbetsflöden och dashboards
 8. Publicera olika urval till olika kanaler
 9. Möjlighet att integrera dina leverantörer
 10. Enkel import och export av produkter
 11. Massuppdatering av produkter direkt i Storm PIM
 12. Förberett för e-handel
 13. Prissätt dina produkter
 14. Lagersaldo och tillgänglighetslogik
 15. Förberett för fraktberäkningar

Ett urval av funktioner

En framgångsrik nätbutik innehåller ofta väldigt många artiklar, i vissa fall 100.000-tals olika artiklar. En framgångsfaktor är att kunna presentera dessa utan att butiken blir rörig och oöversiktlig. Ett av de viktigaste metoderna för att uppnå detta är varianthantering något som är vanligt exempelvis inom produktkategorin skor och kläder.

I STORM kan man skapa egna variantgrupper som passar en speciell kategori. För jackor kan det vara färg och storlek. Med multidimensionell varianthantering menas att man kan kombinera ihop upp till fem samtidiga egenskaper som skall kombineras i en variantgrupp.

Varianterna beskrivs med en gemensamma beskrivningar och bilder och specifikationer, samtidigt som varje variant har sin specifika bild och specifikation.

Resultatet bli rätt utfört, att genom att gruppera ihop varianter av samma artikel, så kan antalet sökträffar och listningar väsentligt reduceras vilket leder till bättre översiktlighet.

Redan från start har STORM byggts för att stödja multipla språk och marknader. Det som är lite mer speciellt är den hierarkiska strukturen med ett huvudspråk och sedan underliggande språkversioner.

På detta sätt kan samtliga produkter beskrivas med huvudspråkets texter, exempelvis engelska, som sedan används om ingen lokal version, exempelvis svenska, finns översatt för produkten ifråga.

Denna speciella egenskap är speciellt viktig när man arbetar med stora sortiment och integrerade externa innehållsleverantörer som inte alltid har lokaliserat hela sitt innehåll.

STORM finns ett väl utbyggt stöd för olika typer av mediainnehåll såsom multipla bilder, filmer samt dokument av olika slag.

För lite mer avancerad bildbanksanvändning har vi förberett STORM för nära integration med QBank mediabank från Kaigan som är en mycket kraftfull lösning för såväl online som offline användning av bilder med färdiga moduler till exempelvis InDesign och PowerPoint.

Genom att typa olika typer av dokument (handledning, broschyr, bipacksedel etc) kan smidiga lösningar byggas för exempelvis automatisk distribution efter köp.