Varför välja
Headless Commerce?

Varför är det smart att välja en e-handelsplattform som är headless? Vi ger dig fyra bra anledningar.

Öka din konkurrenskraft

Genom att välja den e-handelsplattform och det CMS (Content Management System) som bäst passar dina affärskrav kan du skapa en best-of-breed-lösning med de bästa systemen på marknaden.

Du får en konkurrenskraftig och framtidssäker lösning för e-handel.

Öka flexibiliteten

Anpassa lösningen efter verksamhetens behov och skapa funktioner helt efter dina önskemål. Du kan hålla en hög takt i förändringar av användargränssnittet utan att det påverkar datastruktur och affärslogik.

Du får en skräddarsydd e-handel som klarar en snabb utvecklingstakt och förändringar på marknaden.

Lås inte in dig

Uppgradera din lösning i takt med att nya behov uppstår. Du kan byta frontendbyrå och CMS utan att behöva ersätta hela systemarkitekturen. Kärnprocesser, datastruktur och affärslogik finns kvar i e-handelsplattformen.

Du får snabbare utveckling till lägre kostnad helt enkelt.

Optimera kundupplevelsen

Designförändringar i frontend påverkar inte e-handelsplattformens logik. Du och ditt team kan arbeta agilt och fokusera på att skapa bästa tänkbara kundupplevelse i alla kanaler.

Din plattform sätter inga begränsningar för användarupplevelsen.

Vill du veta mer?

Behöver du eller någon i din organisation en introduktion till Headless Commerce? Vi har sammanfattat grunderna i en presentation som du gärna får ladda ner till dig själv eller en kollega.

Headless Commerce presentation

Kundupplevelse är en så stor del av e-handeln idag att förmågan att vara agil, snabbfotad och ha goda möjligheter till att utveckla detta med ny funktionalitet är A och O. Hade jag suttit och valt ny e-handelsplattform i närtid hade jag definitivt tittat på en headless-plattform. Jag skulle nog till och med dra det så långt att jag skulle fundera både en och två gånger innan jag valde något annat.
Vad betyder det att en e-handelsplattform är headless?
Här är tre kännetecken