Varför välja
Headless eCommerce?

Varför är det smart att välja en e-handelsplattform som är headless? Vi ger dig fyra bra anledningar.

Vill du veta mer?
Ramo Hedin
073 040 00 09

Öka din konkurrenskraft

Genom att välja den e-handelsplattform och det CMS (Content Management System) som bäst passar dina affärskrav kan du skapa en best-of-breed-lösning med de bästa systemen på marknaden.

Du får en konkurrenskraftig och framtidsäkrad lösning för e-handel.

Öka flexibiliteten

Anpassa lösningen efter verksamhetens behov och skapa funktioner helt efter dina önskemål. Du kan hålla en hög takt i förändringar av användargränssnittet utan att det påverkar datastruktur och affärslogik.

Du får en skräddarsydd e-handel som klarar en snabb utvecklingstakt och förändringar på marknaden.

Lås inte in dig

Uppgradera din lösning i takt med att nya behov uppstår. Du kan byta frontendbyrå och CMS utan att behöva ersätta hela systemarkitekturen. Kärnprocesser, datastruktur och affärslogik finns kvar i e-handelsplattformen.

Du får snabbare utveckling till lägre kostnad helt enkelt.

Optimera kundupplevelsen

Designförändringar i frontend påverkar inte e-handelsplattformens logik. Du och ditt team kan arbeta agilt och fokusera på att skapa bästa tänkbara kundupplevelse i alla kanaler.

Din plattform sätter inga begränsningar för användarupplevelsen.

Behöver du eller någon i din organisation en introduktion till Headless eCommerce?

Vi har sammanfattat det viktigaste i en presentation där vi även ger tre bra tips inför ett plattformsbyte.

Kundupplevelse är en så stor del av e-handeln idag att förmågan att vara agil, snabbfotad och ha goda möjligheter till att utveckla detta med ny funktionalitet är A och O. Hade jag suttit och valt ny e-handelsplattform i närtid hade jag definitivt tittat på detta. Jag skulle nog till och med dra det så långt att jag skulle fundera både en och två gånger innan jag valde något annat än det här.