Varför välja
Headless eCommerce?

Med en headless e-handelsplattform kan du öka din konkurrenskraft, få större frihet och optimera kundupplevelsen.

Vill du veta mer?
Ramo Hedin
073 040 00 09

Vad är en headless
e-handelsplattform?

Inget inbyggt frontend

En headless e-handelsplattform har inget inbyggt CMS (Content Management System). Istället kan du fritt välja det CMS som passar din verksamhet bäst.

Datastruktur & affärslogik

En frikopplad e-handelsplattform håller koll på datastrukturer, bakomliggande e-handelsfunktionalitet och affärslogik så att du kan fokusera på att utveckla kundupplevelsen i valfri frontendlösning.

Agil lösning

Förändringar och uppdateringar i frontend påverkar inte affärskritiska system, vilket gör att du kan vara snabbfotad, arbeta mer agilt och hålla en högre förändringstakt i användargränssnittet. Du blir därmed inte lika låst som när du väljer en allt-i-ett-lösning där funktionalitet och affärslogik ofta är tätt sammankopplad med frontend.

Öppna API:er

Flexibla datamodeller och öppna API:er gör att en headless plattform passar alla branscher och du kan snabbt och smidigt addera olika frontend-applikationer, backendsystem, tjänster och plug-ins för bästa möjliga e-handelsupplevelse.

Läs mer om Storm Commerce

 

 

Headless e-handelsplattform
Storm Commerce är en headless e-handelsplattform där du själv väljer frontendsystem. I denna bild visas ett par exempel på CMS som används tillsammans med Storm Commerce.

Ökad konkurrenskraft

Välj separat den e-handelsplattform och det Content Management System som bäst passar dina affärskrav och skapa en best-of-breed-lösning av specialiserade tjänster, system och plug-ins för bästa möjliga kundupplevelse och ökad konkurrenskraft.

Större frihet

Lås inte in dig. Med en headless e-handelsplattform kan du uppgradera din lösning i takt med att nya behov uppstår. Du kan byta frontendbyrå och CMS utan att behöva ersätta hela systemarkitekturen, vilket ger både kostnadseffektivitet och total frihet.

Bättre kundupplevelse

Var snabbfotad i CMS-delen och skapa bästa möjliga kanalöverskridande kundupplevelse. Med en frikopplad plattform kan du arbeta mer agilt och hålla en högre förändringstakt i frontend utan att det påverkar datastruktur och affärslogik.

Kontakta mig!

Storm Commerce är en molnbaserad och frikopplad e-handelsplattform med flexibel systemarkitektur och välutvecklade API:er. Vi hjälper er gärna att framtidssäkra er digitala affär och tillväxt.
Kundupplevelse är en så stor del av e-handeln idag att förmågan att vara agil, snabbfotad och ha goda möjligheter till att utveckla detta med ny funktionalitet är A och O. Hade jag suttit och valt ny e-handelsplattform i närtid hade jag definitivt tittat på detta. Jag skulle nog till och med dra det så långt att jag skulle fundera både en och två gånger innan jag valde något annat än det här.
Vill du veta mer om Storm Commerce
e-handelsplattform?
Läs mer här