Storm Competitive Pricing

Öka din konkurrenskraft genom att vara rätt prispositionerad vid varje tidpunkt.

Prispositionering ska vara enkelt

Pris är en viktig konkurrensfaktor genom den transparens som digital handel medför. Nya krav ställs på snabbhet och flexibilitet när man jobbar med prissättning och erbjudanden. Att både övervaka och positionera alla produktpriser manuellt är både resurskrävande och svårt, särskilt vid stora sortiment. Kolla in filmen eller läs mer om hur Storm Competitive Pricing ger dig full kontroll på dina marginaler!

Automatiserad konkurrentbevakning

Storm Competitive Pricing är ett verktyg för automatisk konkurrentbevakning som hjälper ditt företag att optimera priser utifrån rådande marknadsutveckling och konkurrens. Du kan enkelt följa vad dina konkurrenter gör för ökad förståelse för din konkurrenssituation och anpassning av din prisstrategi. Genom att jämföra varje produkt i ditt sortiment med konkurrenternas får du en effektiv kontroll över din prisstrategi och kan säkra dina marginaler.

  1. Läser in priser från utvalda konkurrenter och matchar mot produkterna i ditt sortiment
  2. Ger dig möjlighet att löpande analysera din konkurrenssituation och anpassa din prisstrategi därefter
  3. Optimerar marginalerna i förhållande till rådande konkurrens

Automatiserad prissättning

Storm Competitive Pricing ger möjlighet till automatiserad prissättning för snabb anpassning till förändringar på marknaden. Du väljer hur du vill positionera dig jämfört med dina konkurrenter och Storm Competitive Pricing håller automatiskt din prisposition. Storm Competitive Pricing säkrar din mini-marginal och strävar konstant efter att uppnå din målmarginal. Nya priser räknas ut löpande utifrån definierad prisstrategi och inläst konkurrentdata. Priserna kan sedan läsas in i dina system och uppdateras automatiskt på din webb om så önskas.

  1. Ger dig möjlighet att snabbt justera priser vid förändringar på marknaden
  2. Skapar förutsättningar för automatisk uppdatering av priser på din webb
  3. Minimerar manuellt arbete för att bevaka och uppdatera priser
Ökad försäljning och förbättrade marginaler genom smartare prispositionering.
Minskade omkostnader för att bevaka konkurrenter och uppdatera priser.
Höjda marginaler genom automatisk höjning av priser vid låg eller obefintlig konkurrens.
Ökad kontroll över konkurrenssituationen för kontinuerlig optimering av prisstrategi.