Vad är API – Application Programming Interface?

API

Ett APIfrån engelskans Application Programming Interface, är ett gränssnitt som utvecklare kan programmera mot. Det används för att olika program och applikationer ska kunna prata med varandra och kan t ex användas för att hämta och uppdatera information mellan olika system.

Öppna API:er

Öppna API:er i ett program gör att vem som helst (med rättigheter) kan använda sig av det i sina egna applikationer. Man kan använda flera API:er med varandra för att bygga upp sina tjänster.

API och e-handel

Att bygga e-handelslösningar handlar om att skapa en förmåga att bygga saker för framtiden. En viktig aspekt i valet av e-handelslösning är den tekniska grunden. En modulär arkitektur gör att utvecklare kan anpassa och förändra lösningen för att möta framtida behov. Lösningen sätts samman av separata komponenter med hjälp av moderna APl:er utöver de färdiga modu­ler som redan finns i plattformen.

Moderna API:er en viktig nyckel

Ett API möjliggör kommunikation mellan programvara och system. Med ett API på plats öppnar du upp möjligheter att knyta ihop olika system och att effektivisera flöden. E-handelsplattformen kan skicka och ta emot information om produkter, lagersaldon, kunddata, prisdata och order till och från externa system såsom affärssystem, lagersystem etc. Med öppna API:er kan utvecklare även begära ut data från din e-handelsplattform till andra system, t ex CMS, CRM etc.

Fler och fler svenskar handlar på nätet, eller gör research inför ett köp, med hjälp av mobiltelefon eller surfplatta. När allt fler vill kunna röra sig fritt mellan olika kanaler är det praktiskt om e-handelsplattformen blir en central motor som via API:er tillhandahåller data och återspeglar uppdateringar i realtid till alla beröringspunkter mot kund. API:erna är kittet som håller ihop allt. De möjliggör snabb kommunikation och ser till att information kan färdas fritt mellan de olika systemen i din lösning.

Storm Commerce e-handelsplattform har flera api:er för olika ändamål. Läs mer här.

Läs också