Välj Storm Commerce
för din digitala B2B-affär

Att sälja digitalt behöver inte vara komplext om du har rätt förutsättningar.

Digital försäljning mellan företag

Storm Commerce hjälper B2B-företag att digitalisera sin försäljning och har omfattande stöd för att automatisera en mängd affärsprocesser för bättre prestanda, smartare arbetsflöden och ökad lönsamhet. Vår molnbaserade plattform erbjuder en stabil grund för tillväxt och internationalisering för företag med höga krav på sin verksamhet. Tillsammans med våra Solution Partners erbjuder vi kundanpassade lösningar, redo att hantera stora affärsvolymer och komplexa affärsbehov. Många färdiga adaprar till andra system och välutvecklad funktionalitet för företagsförsäljning gör det snabbt att komma igång!

Storm Commerce är Headless. Plattformen fungerar med ditt befintliga CMS och kan enkelt kopplas mot olika gränssnitt såsom mobila appar, POS-system osv.
Storm Commerce är äkta SaaS. Du får en skalbar lösning med hög tillgänglighet, löpande uppgraderingar och en licenskostnad som baseras på nyttjandegrad.
Storm Commerce är API-baserad. Det möjliggör genomtänkt integration med ditt systemlandskap och externa system, samt låter dig exponera produktdata till ÅF.
Storm Commerce kan digital handel. Vi har en gedigen kunskap och många års erfarenhet av att skapa lösningar för framgångsrik e-handel för både B2B & B2C.
Storm Commerce har väldigt bra valutahantering, prishantering och kapacitet för flera marknader. Plattformen fungerar väldigt bra mot vårt affärssystem. Storm Commerce har ett bra ramverk och är en väldigt bra plattform för att hålla i hela vår e-handel. Att tjänsten är frikopplad från affärssystemet tycker vi är mycket bra liksom att det är en molntjänst och att plattformen är mycket stabil.

B2B-funktionalitet

Storm Commerce har väl utbyggd funktionalitet för dig som är återförsäljare, distributör eller tillverkare och säljer till andra företag. Plattformen är anpassad för automatisering av processer men har även ett modernt och lättarbetat administrationsgränssnitt.

I Storm kan du snabbt och smidigt sätta upp kundunika affärsregler. Plattformen hanterar även affärsregler från underliggande system utan problem. Det finns färdiga strukturer för att hantera;

 1. Kundunika sortiment & sortimentslogik
 2. Kundunika priser & rabattstrukturer
 3. Kundunika frakt- & betalvillkor
 4. Kundunika kampanjer

Storm har en bra struktur för att sätta upp och hantera multipla marknader och försäljning under olika varumärken med en och samma produktkatalog som master om så önskas.

 1. Enkel uppsättning och hantering av nya marknader & varumärken
 2. Väl utbyggt stöd för hantering av olika språk inklusive flera språk på en och samma marknad
 3. Väl utbyggt stöd för hantering av olika priser och valutor på olika marknader inklusive flera valutor på en och samma marknad

Storms inbyggda PIM har stöd för allt du behöver för att berika din produktkatalog på bästa sätt. Storm har en rik PIM-struktur för hantering av produktinformation och produktrelationer. Det gör att du utan problem kan välja om du vill skapa produktinformationen i Storm, eller om du vill läsa in den från andra system via regelbundna importer.

 1. Stöd för exempelvis paketartiklar, varianter, automatiskt genererade produktrelationer, välstrukturerade specifikationer, regelbaserad sortimentskontroll, språkhantering etc
 2. Stöd för tillgänglighet på multipla lager med inbördes relationer och hierarkisk struktur med varierande ledtider
 3. Stöd för att hantera egna lagerställen, butikslager, leverantörslager och återförsäljarlager

För många tillverkare är det en utmaning att förmå återförsäljare att presentera ens produkter på ett bra sätt. Det bottnar ofta i att det är svårt och tidskrävande för återförsäljarna att få tag på korrekt produktinformation. Storms API:er gör det enkelt att löpande exponera produktdata.

 1. Serva dina återförsäljare med en digital produktkatalog som alltid är uppdaterad
 2. Återförsäljare kan löpande ta del av produktinformation, priser & tillgänglighet

Storm har en mycket kraftfull prismotor för de mest krävande implementationerna och med bra stöd för företagsförsäljning. I Storm finns även ett flexibelt promotion-verktyg där du kan skapa kampanjregler för de flesta behov. Storm hanterar bland annat;

 1. Prislistor i flera hierarkiska nivåer
 2. Priser som ärvs från ERP
 3. Dynamisk prissättning baserat på inköpspriser och konkurrentpriser
 4. Kund- och målgruppspecifika priser, rabattstrukturer och kampanjpriser
 5. Valutaomräkningar

Storm inkluderar ett avancerat ramverk för beräkning av fraktkostnader och alternativ baserat på;

 1. Produktspecifikationer
 2. Kundtyp
 3. Ordervärde
 4. Leveransadress
 5. Tillgänglighet
 6. Betalsätt

Med Storm som e-handelsmotor kan du enkelt ta emot ordrar utifrån dina kunders unika behov.

 1. Möjlighet att ta emot ordrar via webbgränssnitt och integrationer
 2. Möjlighet att sätta upp inköpsportaler för ÅF
 3. Verktyg för innesälj och kundtjänst att lägga order för kunds räkning
 1. Stöd för elektronisk leveransavisering och -uppdatering samt elektronisk fakturering
 2. Färdiga kopplingar till de flesta betallösningarna på marknaden inklusive Klarna Checkout B2B