Storm Commerce
B2B-studie

Utvecklingen av e-handel inom B2B-segmentet har börjat ta fart och den digitala affären hamnar allt högre upp på agendan. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med beslutsfattare på B2B-bolag runtom i Sverige har vi tagit tempen på e-handeln inom B2B. Ladda ner vår sammanställning av studien här!

I vår B2B-studie kan du läsa om:

  1. Hur ser svenska B2B-företag på betydelsen av e-handel?
  2. Vilka är drivkrafterna för att implementera e-handel?
  3. Vilka är de största hindren?
  4. Hur skiljer sig B2B från B2C gällande synen på e-handel, mognadsgrad och funktionella krav?
  5. Vilken funktionalitet är typisk vid B2B-försäljning?

Fyll i dina uppgifter i formuläret ovan för att ladda ner vår sammanställning: ”E-handel B2B – en studie av Storm Commerce”.

Storm Commerce B2B-studie