SaaS-tjänst illustrerad som pizza

Vad skiljer SaaS från traditionell IT-leverans? Vi visualiserar SaaS-tjänster genom att illustrera pizza som en tjänst. Undrar du vad vi menar? Fyll i dina uppgifter till höger och ta del av hur vi tänker.

Ta del av materialet och läs om:

  1. Vad betyder SaaS, PaaS och IaaS och vad skiljer dem åt?
  2. Vad skiljer SaaS från traditionell IT-leverans?
  3. Hur kan man likna cloud-lösningar med Pizza-leverans?

SaaS vs On-prem

Läs också