Upphandlingsguiden för digital handel del 3

När det slutligen är dags att välja e-handelsplattform och implementationspartner finns det många viktiga frågor att ta ställning till. I tredje delen av vår upphandlings-guide hjälper vi dig att reda ut några av de viktigaste frågetecknen.

I tredje delen tar vi upp:

  1. Vad som skiljer olika typer av e-handelsplattformar åt
  2. Fördjupning i SaaS som leveransmodell för din e-handelsplattform
  3. Hur du säkerställer din plattforms flexibilitet och livslängd
  4. Områden i ett typiskt implementationsprojekt
  5. För- och nackdelar med olika projektmetoder
  6. Vad du ska tänka på när du väljer implementationspartner
  7. Hur du estimerar affärsnyttan av ditt e-handelsprojekt

Fyll i dina uppgifter i formuläret ovan för att ladda ner vårt whitepaper ”Upphandlingsguiden för digital handel: Del 3 – Att välja lösning, metodik & implementationspartner”.

Del 1 kan laddas ner här

Del 2 kan laddas ner här

Ladda ner upphandlingsguiden för digital handel del 3

hbspt.forms.create({
region: ”na1”,
portalId: ”4457789”,
formId: ”20e5c615-236d-4035-a378-b318343b1c3d”
});